logo Fotovoltaického Fóra a Energetické konference 2015   Fotovoltaické Fórum a
Energetická konference 2015

Hlavní strana Program Fotogalerie Pro přednášející Kontakt


     Partneři
   Hotel STEP
   Minulé ročníky


   


Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2015

Program konference
  BLOK A

  Zahájení konference. Úvodní slovo.
  Křest knihy "Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci České republiky. Úloha rozvoje decentralizovaných energetických zdrojů.
  Ing. Michael Schmid, LL.M., předseda, Česká fotovoltaická asociace

  Regulované ceny a tarify v roce 2016. Nový tarifní model - základní charakteristika a jeho implementace. Vyhlášky ERÚ.
  Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu

  Novela energetického zákona a její dopady. Energetická nezávislost spotřebitelů? NAP SG.
  Ing. Ladislav Havel, ředitel Odboru elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Příprava úprav PPDS ve vazbě na schválenou novelu Energetického zákona. Výklad řešení zjednodušeného připojování k distribuční soustavě
  Ing. Karel Procházka, CSc., EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o.

  Strategie ČEZ v rozvoji střešní fotovoltaiky
  Jan Baláč, manažer rozvoje podnikání, ČEZ ESCO a.s.

  BLOK B

  Teplárenství jako klíčový prvek v budoucí energetice s vysokým podílem decentralizované výroby elektřiny z OZE.
  Ing. Martin Hájek, Ph.D., ředitel výkonného pracoviště, Teplárenské sdružení České republiky

  Investice skupiny ČEZ do produktů a služeb malé energetiky
  Ing. Petr Míkovec, generální ředitel INVEN CAPITAL, ČEZ Nová energetika a.s.

  Příprava podpory drobné decentralizované energetiky v NZÚ 2016.
  Ing. Jakub Hrbek, ředitel odboru řízení národních programů Státního fondu životního prostředí ČR

  Role kolektivního systému v podpoře fotovoltaiky v ČR
  Ing. Petra Roučková, obchodní manažer, ASEKOL Solar s.r.o.

  Legislativní vývoj v ekonomice stanovení výše recyklačních poplatků a jejich možný další vývoj.
  Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D., expert ochrany ovzduší, IREAS

  Možnosti získání profesní kvalifikace pro montáž fotovoltaických systémů. Práva a povinnosti podle 406/2000 Sb., zákona o hospodaření s energií.
  Ing. Petr Maule, LL.M., MBA, výkonný ředitel, Česká fotovoltaická asociace

  BLOK C

  Zvyšování výnosů kvalitním řízením a správou velkých FV elektráren
  Lucie Bedrníčková, produktová manažerka, ČEZ ESCO a.s.

  Nejlepší prevencí je včasná kontrola. Příklady prováděných kontrol a jejich důsledky pro provozovatele FVE.
  Ing. Antonín Český, ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele, Státní energetická inspekce

  Aplikace průmyslových plynových tepelných čerpadel.
  Lukáš Jančok, specialista na plynová tepelná čerpadla a kogeneraci, TEDOM a.s.

  Akumulace elektrické energie řešeními Fronius. Příklady aplikací.
  Pavel Žižka, technical advisor, Fronius

  BLOK D

  Přehled zplyňování a pyrolýzy, charakteristikaka vývoje a současného stavu. Použití nanotechnologie v energetice.
  Mgr. Radovan Šejvl, energetický poradce, ENERGIS 24

  Sálavé ekologické vytápění v domech s velmi nízkou energetickou potřebou. Konec teplovodních topných systémů.
  Ing. Cyril Svozil, předseda Asociace elektrického sálavého vytápění

  Mikrokogenerační technologie pro domácnosti.
  Ing. Tomáš Bičák, Ph.D., výkonný ředitel, Cogen Czech

  BLOK E

  Umisťování, povolování a užívání FV staveb a zařízení.
  Ing. Marcela Pavlová, ředitelka Odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj

  Daňové dopady účtování recyklačního poplatku u fotovoltaických elektráren. Metodika navrženého řešení a příklady.
  Ing. Pavel Jelínek
  Ing. Naděžda Caldrová, Ministerstvo Financí


  Fotovoltaické moduly s vysokou účinností. Problematika zvyšování účinnosti panelů a nové trendy.
  Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc., vysokoškolský pedagog, České vysoké učení technické

  BLOK F

  Vývoj elektromobility ve světě i u nás.
  doc. Ing. Petr Bača, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Vysoké učení technické v Brně

  Analýza vybraných fotovoltaických elektráren pomocí termovize.
  doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Vysoké účení technické v Brně

  ČFA a CVVOZE společně v Praze (3.ročník)
  Ing. David Strachala: Využití modelování struktur fotovoltaických článků ve výrobním procesu.
  Ing. Josef Hylský: Elektrická pevnost alternativních elektroizolačních kapalin.


  BLOK G

  Existuje bezpečná ochrana před bleskem? Ochrana před bleskem a přepětím u FVE.
  Ing. Jiří Kutáč, předseda Unie soudních znalců, Unie soudních znalců ČR

  Návod pro provozovatele FVE jak předcházet poruchám FVE a chybám při hlášení pojistných událostí.
  Ing. Jiří Táborský, Ph.D., soudní znalec, Unie soudních znalců ČR

  Zkušenosti z provozu FVE v ČR a evropských zemích.
  Ing. Květoslav Mikulenka, soudní unalec, Unie soudních znalců ČR
  Ing. Krzystof Wincencik, soudní znalec Polsko
  Předpokládaný časový rozvrh dne:

  Úterý 24. listopadu 2015

  08.30 – 08.50 registrace, občerstvení
  09.00 – 09.05 zahájení konference
  09.05 – 11.00 blok přednášek A
  11.00 – 11.15 přestávka, občerstvení
  11.15 – 13.00 blok přednášek B
  13.00 – 14.15 oběd
  14.15 – 15.45 blok přednášek C
  15.45 – 16.00 přestávka, občerstvení
  16.00 – 17.00 blok přednášek D
  17.00 – 17.20 rezerva
  17.30 – 19.30 energetická exkurze
  19.30 – 20.00 ubytování
  20.00 – 23.00 večeře formou rautu, hudební produkce
    Středa 25. listopadu 2015

  07.30 – 09.00 snídaně pro ubytované
  08.40 – 09.00 občerstvení
  09.00 – 10.30 blok přednášek E
  10.30 – 10.45 přestávka, občerstvení
  10.45 – 12.15 blok přednášek F
  12.15 – 12.30 přestávka, občerstvení
  12.30 – 14.00 blok přednášek G
  14.00 – 14.10 losování věcných cen
  14.15 – 15.30 oběd
  15.30            zakončení konference

  Informace o konferenci se průběžně doplňují, změna vyhrazena.
   


Hlavní strana Program Fotogalerie Pro přednášejcí Kontakt  Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2015 • Organizátor: Česká fotovoltaická asociace, o. s. (www.cefas.cz)
  ve spolupráci s Czech Nature Energy a. s. (www.CNE.cz).