logo Fotovoltaického Fóra a Energetické konference 2016   Fotovoltaické Fórum a
Energetická konference 2016

Hlavní strana Program Přihláška Pro přednášející Kontakt


     Partneři
   Hotel STEP
   Minulé ročníky


   


Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2016

Program konference

Novinkou letošního ročníku je zařazení dopolední části prvého dne konference
jako veřejně přístupné (zdarma) pro širokou veřejnost
, pouze na základě registrace.

  BLOK A (volně přístupný)

  Úvodní slovo.
  Ing. Michael Schmid, LL.M., předseda, Česká fotovoltaická asociace, z.s.

  Fotovoltaické dotační kombinace v programu NZÚ
  Ing. Jakub Hrbek, ředitel odboru řízení národních programů Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí

  OP Podnikání-Inovace-Konkurenceschopnost: PO-3. Zvýšení energetické efektivnosti, instalace OZE, úspory energie, rozvoj elektromobility, akumulačních systémů, smart grids, …
  Ing. Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly
  doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., vysokoškolský pedagog, FS České vysoké účení technické

  BLOK B (volně přístupný)

  Praktické příklady fotovoltaických systémů. Příklady z praxe, schéma zapojení, technologie, návratnost, výhody
  Aleš Maškovský, jednatel, MATRU s.r.o.

  Mikroelektrárna snadno a rychle. Praktické příklady FVS (technologie, ekonomika, možnosti a omezení)
  Ing. Petr Jarošík, jednatel, JOYCE ČR s.r.o.

  FVS v příkladech - typy instalací, druhy technologií, schéma zapojení, cena, ekonomická návratnost
  ČEZ ESCO a.s.

  Energetická gateway pro obnovitelné zdroje
  Ing. Dušan Ferbas, ředitel, Solar Monitor s.r.o.

  BLOK C

  Smart Home. Smart Tatung photovoltaics. Tatung IoT = Smart řešení
  Ing. Jaroslav Tauber, sales manager, Tatung Czech s.r.o.

  Akumulační FVS v inteligentních systémech řízení budov
  Ing. Jan Včelák, Ph.D., vysokoškolský učitel, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCCEB)

  Bezpečnost při obsluze a práci na FV akumulačních systémech
  Ing. Jan Lang, ředitel školy, Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky

  Aktuální vývoj a legislativní pokusy o změnu recyklačních zákonů
  Ing. Petra Roučková, obchodní manažer, ASEKOL Solar s.r.o.

  BLOK D

  Nízkoenergetická budova jako aktivní prvek energetické sítě
  Ing. Cyril Svozil, předseda Asociace elektrického sálavého vytápění, ředitel Fenix Group a.s.

  Mikroturbíny v hybridních energetických systémech
  Ing. Jan Šurovský, čestný předseda, Asociace mikroturbín

  Podnikové vysokoefektivní energetické kombinace FVS + kogenerace + akumulace elektřiny + akumulace tepla: Budoucí cesta energetiky
  Ing. Milan Šimoník, výkonný ředitel, Cogen Czech

  BLOK E

  Net metering
  Tomáš Baroch, tajemník asociace, Česká fotovoltaická asociace, z. s.

  Provozní zkušenosti fotovoltaických výroben. Retrofit. Měření výroben
  Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, vysokoškolský učitel a konzultant, Protection & Consulting s.r.o.

  Připravované změny v nové tarifní struktuře
  Bc. Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka, Asociace energetických manažerů

  BLOK F

  Notifikace provozní podpory FVE a její dopady
  Mgr. Filip Nečas, Frank Bold Advokáti, s.r.o.

  Akumulační FV systémy FRONIUS v domácnostech. Případové studie a využití
  Bc. Robert Sedmera, obchodní zástupce, Fronius Czech Republic s.r.o.

  Nové trendy fotovoltaických struktur CdTe v praxi a blízké budoucnosti
  Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc., vysokoškolský pedagog, České vysoké učení technické

  BLOK G

  Léčba postižených a málo účinných panelů infekcí PID. Aktivní prevence při vývoji, výrobě. Odstraňování PID v praxi.
  doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Vysoké účení technické v Brně

  Experience in operating photovoltaic sources in Germany
  Prof. Dr. Uwe Hartmann, Deutsche Gesselschaft fur Sonennenergie (DGS)  Předpokládaný časový rozvrh dne:

  Úterý 29. listopadu 2016

  od 8:00 registrace účastníků

  NEPLACENÁ ČÁST (vstup zdarma)
  09.00 – 09.05 zahájení konference
  09.05 – 10.30 blok přednášek A
  10.30 – 10.50 přestávka, občerstvení
  10.50 – 12.20 blok přednášek B

  PLACENÁ ČÁST (vstup po úhradě účastnického poplatku)
  12.30 – 13.30 oběd
  14.00 – 15.30 blok přednášek C
  15.30 – 15.50 přestávka, občerstvení
  15.50 – 17.20 blok přednášek D
  17.30 – 19.30 večeře
    Středa 30. listopadu 2016

  PLACENÁ ČÁST (vstup po úhradě účastnického poplatku)
  09.00 – 10.30 blok přednášek E
  10.30 – 10.50 přestávka, občerstvení
  10.50 – 12.20 blok přednášek F
  12.20 – 12.40 přestávka, občerstvení
  12.40 – 13.50 blok přednášek G
  13.50 – 14.00 losování věcných cen
  14.00 – 15.00 oběd, zakončení konference

  Informace o konferenci se průběžně doplňují, změna vyhrazena.
   


Hlavní strana Program Přihláška Pro přednášejcí Kontakt  Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2016 • Organizátor: Česká fotovoltaická asociace, o. s. (www.cefas.cz)
  ve spolupráci s Czech Nature Energy a. s. (www.CNE.cz).